قوانین اتصال و استفاده از سامانه سایه در این صفحه قرار گرفته است:

  • شرکت حمل می تواند چندین سرور مختلف داشته باشد ولی صرفا باید سرور اصلی کارخانه خود را به سامانه سایه معرفی نماید.
  • شرکت حمل مطلع است که سامانه سایه به هر گونه تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری بر روی سرور حساس می باشد و پس از هر تغییر باید Token جدید دریافت شود و از آنجایی که مبحث توسعه سخت افزار یا تغییرات ویندوز کاملا شفاف است و یک امر طبیعی می باشد ملزم می گردد در صورت تغییرات سخت افزار و یا تغییر سیستم عامل برای اتصال مجدد با پشتیبانی سامانه سایه هماهنگ نماید و در غیر این صورت عواقب حاصل از قطع شدن سامانه را خواهد پذیرفت.
  • شرکت حمل می داند سامانه سایه به صورت دائم در حال تحلیل داده های مختلف می باشد ولی صرفا داده های مرتبط با حمل بارنامه و مقصد و مشخصات راننده و مشخصات خودرو را ارسال می نماید.
  • سامانه سایه با چندین روش داده کاوی مختلف نسبت به احراز هویت و احراز اطلاعات اقدام می نماید و با توجه به دراختیار داشتن اطلاعات مکانی و منطبق کردن همه داده ها ، بنابراین در صورتی که خودرویی بدون بارنامه حرکت نماید به سادگی قابل شناسایی می باشد یا عملکرد مشکوک خودرو ائم از لرزش های شدید که توسط فرمول خاصی مقدار مقدار توقف زیر بچینگ ، بازگشت مجدد خودرو زیر بچینگ پس از توزین ، نحوه رفتار رانندگی ، مقدار سفارش بتن ، تعداد دفعات حمل به نسبت سفارش بتن ، تغییرات بارنامه بتن و چندین تحلیل مختلف دیگر را انجام میدهد تا در نتیجه از صحت اطلاعات اطمینان حاصل نماید.
  • شرکت حمل آگاه است که تیم پشتیبانی سایه امکان دارد در محل تخلیه بتن به صورت حضوری مراجعه نماید و در برخی شرایط بارنامه و مقدار بتن را در همانجا منطبق نماید و QR بارکد ها را نیز کنترل نماید.