_

درباره سیستم سایه

_

سیستم ساده با استفاده از الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی و همچنین سرویس های داده کاوی (Data Mining) و انجام تحلیل های پیشرفته روی داده، امکان کنترل و نظارت هوشمند را برای ناوگان های حمل و نقل ایجاد کرده است.

  • استفاده از هوش مصنوعی
  • داده کاوی پیشرفته
  • پشتیبانی از وب سرویس
  • پشتیبانی از API