سعی کردیم در این بخش به پرتکرارترین سوالات پاسخ دهیم. اگر سوالی داشتید که پاسخ آن را در این قسمت پیدا نکردید، می توانید با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

نحوه عملکرد سامانه سایه به چه صورت است؟

سامانه سایه با استفاده همزمان از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های داده‌کاوی، امکان نظارت بر ناوگان‌ها‌ی حمل و نقل را ایجاد می‌نماید.

آیا برای استفاده از سامانه سایه نیاز به GPS می‌باشد؟

با توجه به اینکه پارامتر مکان یکی از مهم‌ترین پارامتر‌ها در بحث نظارت ناوگان می‌باشد، مجهز بودن ناوگان به GPS یکی از الزامات سامانه سایه می‌باشد.

آیا امکان اتصال به سامانه سایه با وب سرویس وجود دارد؟

بله، سامانه سایه از وب سرویس پشتیبانی می‌کند.

آیا امکان اتصال به سامانه سایه با API وجود دارد؟

بله، سامانه سایه از API پشتیبانی می‌کند.